Tomgangskjøring

Skrevet av | 01.10.2016 | Styret informerer | No Comments

Styret har mottatt flere henvendelser om beboere som lar bilen gå på tomgang for å sllippe å sette seg inn i en kald bil.  Styret minner om at dette er ulovlig og at forbudet mot tomgangskjøring er regulert i Trafikkreglenes §16:

1.  I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn.  Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødvnedig utslipp av røyk eller gass.

2.   I eller ved bebyggelse skal kjørerute, fart og kjøremåte avpasses slik at ingen forstyrres unødvendig.

Til orientering nevnes også at Høyesterett i 2014 fastslo at det ved en tom bil med motoren igang er tillatt for en utenforstående å bøye seg inn i bilen og slå av motoren.

Styret forutsetter at alle beboere retter seg etter Trafikkreglenes bestemmelser.