Reguleringsplan

Reguleringsplan for Renalstuveien.

Posted by | Styret informerer | No Comments

Styret har mottatt et forslag til detaljregulering av Renalstuveien. Forslaget innebærer bygging av en boligblokk med 3 etasjer.
Lengden på blokka vil være ca. 52 meter.

Du kan lese mere her:

Informasjonen er også lagt ut på Servicetorget og bibliotektet i rådhuset.