Legging av fiberkabler på området

Skrevet av | 08.16.2015 | Styret informerer | No Comments

Styret vil med dette orientere om at GET igangsetter gravearbeider i løpet av uke 35.  Det er beregnet at arbeidene vil ha en varighet på rundt 2 uker.  Det må påregnes endel støy i denne perioden, men kun på hverdager fra ca. 07.30 til 16.00.

Representanter fra styret har hatt en forhåndsbefaring sammen med firma BKT, som vil være graveansvarlig ved kabelleggingen.  Det var enighet om at det i hovedsak skal benyttes fellesarealer til fremføring av kablene.  Disse blir lagt  frem til samtlige eiendommer, men videre graving inn til boenheten skjer kun til boligeiere som har inngått avtale med GET.  Ved sluttføring av gravings- og istandsettingsarbeider vil ubenyttede kabler i denne omgang bli kuttet, slik at det i ettertid ikke blir liggende ledninger på friområder og lekeplasser.