Kjøring inne på området

Skrevet av | 06.18.2015 | Styret | No Comments

Styret har registrert at det fortsatt er endel kjøretøyer som holder en urimelig høy fart inne på området.  Styret vil henstille til alle bilførere om å tilpasse farten etter forholdene – og tenke på at det når som helst kan dukke opp små og store barn fra enhver retning.

Styret viser forøvrig til skilting ved hvert tun, som viser fartsgrense på max 20 km/t.