Grensemerker

Skrevet av | 06.18.2015 | Styret | No Comments

Styret har lagt merke til at mange grensemerker av ulike årsaker er blitt borte gjennom årene.   Det presiseres at enhver beboer er ansvarlig for å påse at grensemerkene ikke forsvinner.

Styret minner om at nye oppmålingsforretninger vil utløse relativt store kostnader.