Styret

Grensemerker

Posted by | Styret | No Comments

Styret har lagt merke til at mange grensemerker av ulike årsaker er blitt borte gjennom årene.   Det presiseres at enhver beboer er ansvarlig for å påse at grensemerkene ikke forsvinner.

Styret minner om at nye oppmålingsforretninger vil utløse relativt store kostnader.

Kjøring inne på området

Posted by | Styret | No Comments

Styret har registrert at det fortsatt er endel kjøretøyer som holder en urimelig høy fart inne på området.  Styret vil henstille til alle bilførere om å tilpasse farten etter forholdene – og tenke på at det når som helst kan dukke opp små og store barn fra enhver retning.

Styret viser forøvrig til skilting ved hvert tun, som viser fartsgrense på max 20 km/t.

Styrets sammensetting

Posted by | Styret | No Comments

Styreleder:       Anne Marie Vidnes 7C – Kontakt
Kasserer:          Terje Bihaug 4A – Kontakt
Styremedlem:  Joachim Selvik 11A
Styremedlem:  Sunna Ingvarsdottir 25A
Styremedlem:  Thomas Hunke 21