Tun

Retningslinjer for tunkontakter

Posted by | Tun | No Comments

Retningslinjer for tunkontakter i Døli vestre Grendelag

Tunkontaktene er bindeleddet mellom grendelagsstyret og det enkelte medlem.

Følgende boliger har ansvar for nedenfor nevnte tun:

TUN 1:  Dølihagan 1, 2, 3, 4, 5 og 7

TUN 2:  Dølihagan 6, 8, 9 og 11

TUN 3:  Dølihagan 10, 12 og 13

TUN 4:  Dølihagan 15, 17, 19, 21, 23, 25 og 27

 • Det er tunkontaktenes oppgave å organisere alle former for dugnad, slik som vårrydding, klipping og giødsling av tunene.
 • Tunkontaktene har også ansvar for organisering av vedlikeholdet på lekeapparatene og for at det er sand i de respektive sandkasser.
 • Tunkontaktene skal også montere lys på juletreet til 1. søndag i advent – eller sørge for at det blir giort. Ryker det pærer i «lysperioden» må det sørges for at disse blir skiftet.
 • Tunkontaktene ansvarer for å skifte lyspærer på garasjerekkene og sørge for å planlegge og organisere fellesbeising når dette er påkrevet.
 • Når styret behandler saker som vedrører det enkelte tun skal funkontakten innkalles og tas med på råd.
 • Fellesboden i nest nederste garasjerekke, inneholder det tunkontaktene trenger og er delt inn for å markere hva som hører til hvert enkelt tun.
  Tunkontakten organiserer selv innkjøp av nødvendig utstyr.
  Fakturaen (regningen) sendes Døli Vestre Grendelag. (lever til kasserer eller leder)
  NB! Husk å påføre tunnr. og navn/kontonummer på bestiller.

Spesialoppgaver:

Tun 1: Ansvar for vedlikehold av plenen i krysset Renalstuveien x Miltangen

Tun 2 og 3: Ansvar for ballspillplassen. Koordineres med Miltangen

Tun 4: Ansvar for «nabotomta» nederst i Miltangen og rundt parkeringen

Med hilsen styret i grendelaget