Bruk av felles p-plasser

Skrevet av | 05.30.2019 | Nyheter | No Comments

Styret har registrert at p-plasser for gjester inne på området i større grad enn tidligere benyttes til mer eller mindre permanente p-plasser for beboere. Ifølge reguleringsbestemmelser for Dølihagan er det kun avsatt 1/2 p-plass til gjesteparkering for hver husstand.
Styret forutsetter at alle benytter disponible garasjer. P-plassene inne på området bør i størst mulig grad prioriteres til gjester. Styret vil henvise til bruk av lagets p-plass ved bussholdeplassen ved evt behov for ekstra beboerparkering.

Styret ber til slutt alle være oppmerksom på at parkering på felles plasser ikke må skje til hinder for gressklippingen. Denne finner sted hver fredag mellom 08.00 og 15.00.