Bruk av droner

Skrevet av | 12.19.2015 | Styret informerer | No Comments

Styret har registrert at det ved noen anledninger har vært sendt opp droner inne på boligområdet.  I denne forbindelse vil styret gjøre oppmerksom på at det i henhold til retningslinjer fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke er tillatt å fly droner over folkemengder eller bebygde områder, dersom det ikke er innhentet samtykke fra alle som skal overflys.  Nylig ble det innført forbud mot å fly droner over store deler av Gardermoen.  Det vises her til sikkerhetsmyndighetenes oversiktskart.  Dronegrensene fra NSM er følgende:

Oransje:  Forbudt.

Lilla      :  Maks 60 meter (200 fot) over terreng.

Innenfor stiplet linje:  Maks 120 meter (400 fot) over terreng.

Som det fremgår av oversiktskartet, ligger Dølihagan svært nær grensen for totalt forbud – og under enhver omstendighet innenfor grensen for maks 120 meter (400 fot) over terreng.  Styret ber alle rette seg etter skisserte retningslinjer.

??????????????????????