Ballspill inne på området

Skrevet av | 04.12.2018 | Nyheter | No Comments

Styret har fått melding om at det blir sparket fotball foran og mot garasjer inne på boligfeltet. Vi minner derfor om tidligere vedtak om at det ikke er tillatt med ballspill verken på tun eller andre fellesarealer inne på området.

Det vises til at det er etablert egen ballspillplass på grendelagets eiendom nord for Miltangen.  Adkomst til denne er merket.