Siste saker / Vis alle

Styrets sammensetning 2019

Anne-Marie Vidnes, leder tlf 97520258 Terje Bihaug, kasserer tlf 41441516 Ola Tangen, styremedlem tlf 95284336 Hanne Myrvold, styremedlem tlf 90912406 Jack Guthe Johnsen, styremedlem tlf 93245348

Bruk av felles p-plasser

Styret har registrert at p-plasser for gjester inne på området i større grad enn tidligere benyttes til mer eller mindre permanente p-plasser for beboere. Ifølge reguleringsbestemmelser for Dølihagan er det…

Ballspill inne på området

Styret har fått melding om at det blir sparket fotball foran og mot garasjer inne på boligfeltet. Vi minner derfor om tidligere vedtak om at det ikke er tillatt med ballspill verken…